આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક છે કે નહિ, અહીંથી ચેક કરો

Mobile Number Link in Aadhaar Card, આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક: હાલમાં, આધાર કાર્ડમાં દરેક ભારતીય નાગરિક માટે મોબાઇલ નંબર લિંક છે. તે વ્યક્તિની નાગરિકતા અને ઓળખ ચકાસવા માટે વિશ્વસનીય પ્રમાણપત્ર તરીકે કામ કરે છે. નાગરિકો આ કાર્ડનો લાભ લઈને અનેક સરકારી યોજનાઓનો લાભ લઈ શકે છે. લોકો સરકારી યોજનાઓનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકે તે […]

આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર લિંક છે કે નહિ, અહીંથી ચેક કરો Read More »